Domov Storitve Fotokopiranje in uporaba računalnikov

Pravila o uporabi IKT

Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka in njenih Krajevnih knjižnicah

 

1. člen

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: KIT Škofja Loka) s temi pravili ureja uporabo javnih računalnikov in druge računalniške opreme ter brezžičnega omrežja (v nadaljevanju računalniška tehnologija) v svojih knjižnicah.

V pravilih zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

Računalniško tehnologijo v KIT Škofja Loka lahko uporabljajo vsi uporabniki, tudi tisti, ki niso člani knjižnice.

Knjižnična zakonodaja določa, da je uporabnik knjižnice fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico in izkazuje članstvo s člansko izkaznico (iz 4. in 5. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Uradni list RS, št. 29/03).

3. člen

Računalniška tehnologija v KIT Škofja Loka obsega osebne računalnike s periferno opremo, tiskalnike, dostopne točke do brezžičnega omrežja ter mrežno opremo, ki je v lasti ali upravljanju knjižnice.

4. člen

V knjižnici so za potrebe uporabnikov na voljo naslednji tipi osebnih računalnikov:

 • informacijski kiosk
 • osnovni osebni računalnik.

5. člen

Uporabniki lahko preko informacijskega kioska dostopajo do spletnega kataloga COBISS/OPAC in spletne strani knjižnice ter njenih podstrani.

Uporaba je za vse uporabnike knjižnice brezplačna.

6. člen

(kdo lahko uporablja računalnike in časovne omejitve)

Osnovne osebne računalnike v KIT Škofja Loka in njeni mreži lahko brezplačno uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice, ki se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom Uporabljajo lahko vse osnovne programe operacijskega sistema, pisarniška orodja ter ostalo prednaloženo programsko opremo.

Uporaba je časovno omejena na 60 minut z možnostjo podaljšanja. Glede na potrebe (čakajoče uporabnike) pa lahko knjižničar ta čas skrajša. Uporaba osebnih računalnikov je prvenstveno namenjena potrebam izobraževanja in iskanja informacij.

Ta časovna omejitev velja za uporabo osnovnih osebnih računalnikov v celotni mreži KIT Škofja Loka.

7. člen

Predvajanje zvočnih vsebin je možno le z uporabo slušalk.

8. člen

(vodenje evidence uporabnikov)

Knjižnica vodi za potrebe delovanja sistema evidenco uporabe osebnih računalnikov, ki zajema ime in priimek ter čas dostopov do osebnih računalnikov v knjižnici. Osebni podatki se uporabljajo v skladu z ZVOP, čl. 9 in 17.


9. člen

(pogoji uporabe in dostopa do brezžičnih omrežij)

Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo brezžični omrežji

 • Libroam in
 • Eduroam

Člani knjižnice uporabljajo brezžično omrežje Libroam, drugim uporabnikom je omogočena uporaba omrežja Eduroam (Mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo brezžično omrežje Eduroam v Sloveniji ali tujini).

Za uporabo brezžičnega omrežja Libroam veljajo naslednja pravila:

 • uporabnik mora biti član knjižnice
 • uporabnik mora imeti poravnane vse terjatve do knjižnice
 • uporabnik ni kršil pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Uporaba brezžičnega omrežja ni časovno omejena.

10. člen

Za uporabo brezžičnega omrežja Libroam knjižnica vodi podatkovno zbirko evidenčnih številk in gesel članov, ki jih prevzema iz sistema COBISS. Knjižnica zbira in hrani podatke o dostopih in uporabi brezžičnega omrežja v knjižnici. Osebni podatki se uporabljajo v skladu z ZVOP, čl. 9 in 17.

11. člen

(tiskanje in reproduciranje vsebin)

V knjižnici je omogočeno tiskanje in fotokopiranje za člane in druge uporabnike. Tiskanje se lahko izvaja iz osnovnih osebnih računalnikov.

Cena tiskanja in fotokopiranja je opredeljena v ceniku knjižnice.

Pri reproduciranju (tiskanje, fotokopiranje, kopiranje elektronskih vsebin) morajo uporabniki dosledno upoštevati omejitve, ki jih določa Pravilnik o poslovanju KIT Škofja Loka ter predpisi s področja avtorskih pravic. Knjižnica ni odgovorna za morebitne kršitve.

12. člen

(pravila in omejitve pri uporabi računalniške opreme)

Pred pričetkom uporabe javnega računalnika se je uporabnik dolžan seznaniti s splošnimi pogoji uporabe javnih računalnikov v knjižnici in potrditi, da se z njimi strinja:

 • Prepovedana je zloraba uporabniškega imena in gesla, glasno predvajanje multimedijskih vsebin (možna je izposoja slušalk) in motenje drugih uporabnikov javnih računalnikov.
 • Vsako okvaro ali nepravilnost na računalniku je uporabnik dolžan sporočiti knjižničarju.
 • Uporabniki so materialno odgovorni za strojne in programske okvare in zlorabe, povzročene namerno ali zaradi malomarnega rokovanja z opremo.
 • Priporočeno je, da se podatki shranjujejo na prenosne medije. Za izgubo podatkov knjižnica ne prevzema odgovornosti.
 • Po zaključku dela na računalniku se mora uporabnik obvezno odjaviti.
 • Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko pristojni knjižničar omeji.
 • Knjižničar lahko prepove uporabo osebnega računalnika uporabnikom, ki ne upoštevajo pravil knjižnice.

13. člen

(omejitve pri uporabi računalniške opreme in dostopu do vsebin)

Knjižnica si pridržuje pravico omejitve uporabe tehnične opreme namenjene uporabnikom in dostopa do spletnih vsebin in storitev, ki:

 • niso ustrezno urejena z avtorsko - pravnega stališča,
 • nasprotujejo pogodbenim pogojem tretje osebe, ki zagotavlja dostop do licenčnih vsebin ali kako drugače vsebujejo pravice tretjih oseb,
 • nasprotujejo javnemu redu in javni morali

in so tako v neskladju z nalogami in poslanstvom knjižnice.

14. člen

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe prenosnih podatkovnih medijev (disketa, CD, DVD, USB, prenosni disk), ki so last uporabnika, na osebnih računalnikih knjižnice.

15. člen

Knjižnica si pridržuje pravico začasno ali stalno omejiti uporabo računalniške tehnologije v knjižnici članom, ki ne upoštevajo splošnih pogojev in omejitev, navedenih v 12. in 13. členu tega pravilnika. Pristojni knjižničar je dolžan uporabnika dvakrat opozoriti, da krši pravila in ga prositi, da preneha z nezaželenim načinom uporabe računalnika. Če uporabnik pravila kljub opozorilom krši dalje, knjižničar napiše uradni zaznamek in ga posreduje direktorju, ki na tej podlagi začasno omeji uporabo računalnika ter uporabnika opozori, da mu bo ob naslednji kršitvi uporaba računalnika omejena za eno leto.

V primeru nadaljnjih kršitev se ponovno napiše uradni zaznamek in obvesti direktorja, ki uporabniku v skladu s svojimi pooblastili za dobo enega leta omeji uporabo računalnika.

16. člen

Uporabniško ime in geslo nista prenosljivi. V primeru domnevne ali ugotovljene zlorabe uporabniškega imena in gesla je knjižničar dolžan o tem obvestiti pristojno službo. Uporabniško ime se blokira, pred ponovno uporabo pa se mora uporabnik identificirati na evidenci izposoje ter zamenjati geslo.

17. člen

Uporabniki lahko v kateremkoli trenutku zahtevajo izbris uporabniških podatkov (evidenčna številka člana in geslo Cobiss) iz evidence osebnih podatkov. Knjižnica se zavezuje, da bo s podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonodajo ter jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

18. člen

Zaradi posodabljanja informacijskega sistema KIT Škofja Loka ter razlik med tehnično opremljenostjo v posameznih enotah lahko tehnične specifikacije računalniške opreme odstopajo od dejanskega stanja.

19. člen

Ta pravila stopijo v veljavo naslednji dan po podpisu direktorja.

                                                                                                                  direktor

                                                                                                         mag. Matjaž Eržen

Datum: 27.02.2012

 

Koledar prireditev

<< Maj 2020 >> 
 P  T  S  Č  P  S  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

e-viri

biblos side

AKTUALNO!

fb

dobre-knjige

E-knjige za izposojo v Slovenščini

biblos

 

Beremo skupaj na Radiu Sora

Socialna omrežja

pinterest.png

biblos
cobiss-new
moja knjižnica
Knjiga-na-dom
libroam
eduroam
ius-info-logo dlib
kamra tax-fin-lex
kamra pasice_male_vec

Elektronske zbirke dostopne z računalnikov v naši knjižnici:

pasice_male_Classical pasice_male_Psilosophy
press reader pasice_male_UradniList
  pasice_male_vec

 

Elektronski viri z oddaljenim dostopom:

pasice_male_artonline pasice_male_ebscoHost
pasice_male_MusicOnline pasice_male_oxford
pasice_male_OxfordDictionary pasice_male_vecer
pasice_maleBritannicaOnline pasice_male_vec

© Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Vse pravice pridržane.