Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Cenik

 Članarina:EUR
 osrednja knjižnica Škofja Loka (letna)18,00
 znižana (3 mesece)5,00
 krajevne knjižnice Trata, Gorenja vas, Žiri, Železniki, Poljane14,00
 znižana (3 mesece)5,00
 Sovodenj3,50
 pravne osebe45,00
 člani do 18. letabrezplačno
 vrtci, osnovne šole in invalidska podjetja s področja UE Škofja Lokabrezplačno
 brezposelni, prejemniki raznih pomoči, invalidi (gl. Pravilnik)*brezplačno
 člani Knjižnice semenbrezplačno
 člani nad 80 let starostibrezplačno
 članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos, Audibook5,00
 * s potrdilom, ki ni starejše od 30 dni! Velja 6 mesecev! Obnovi se z novim potrdilom! 
 Izgubljena izkaznica:EUR
 nova izkaznica3,00
 

Izposoja brez članstva

EUR
 Za vsako enoto gradiva se zaračuna varščina
(glede na vrednost izposojenega gradiva je znesek lahko tudi višji),
ki ju ob vračilu gradiva uporabniku vrnemo.
45,00
 Izposojevalnina na enoto, na izposojevalni rok4,50
 Rezervirano gradivo:EUR
 obvestilo po telefonu (na enoto)0,50
 neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo (na enoto)1,00
   
 Zamudnina:EUR
  knjige, periodika, zvočne kasete – na dan0,30
 CD, CD-rom, DVD, VHS – na dan0,30
 bralnik0,85
 Zamudnina v enotah, odprtih manj kot 5 ur na teden: 
 knjige, periodika, zvočne kasete – na teden0,30
 CD, CD-rom, DVD, VHS – na teden0,30
   
 Opomini: EUR
 1. opomin1,00
 2.opomin1,00
 3. opomin2,50
 Stroške izterjave preko sodišča plača toženi. 
   
 Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov:EUR
 Za člane knjižnice: 
 izposoja strokovnega in študijskega gradiva iz gorenjskih splošnih knjižnicbrezplačno
 izposoja gradiva iz drugih slovenskih knjižnic (na enoto)9,00
 posredovanje kopij iz drugih knjižnicpo ceni dobavitelja
 posredovanje skeniranega gradiva iz drugih knjižnicpo ceni dobavitelja
 Za knjižnice: 
 izposoja gradiva v druge knjižnice (na enoto)7,00
 posredovanje kopij v druge knjižnicecena kopije po ceniku + 2,00
 posredovanje skeniranega gradiva v druge knjižnice (na stran)0,20
 Drugo:EUR
 vračanje in izposoja gradiva v drugi enoti (za en kos gradiva)0,50
 zamenjava poškodovane kode na knjigi ali RFID kode1,00
 bibliografski izpis2,15
 izpis transakcij člana (na pisno zahtevo)2,15
 

fotokopiranje knjižničnega gradiva – stran*:

  • skeniranje
  • črnobelo
  • barvno

0,10

0,10

0,95

 

tiskanje – stran*

  • črnobelo
  • barvno

0,10
0,95

 

* stran je format A 4

 
 

najmanjša možna odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo
(po oceni je ta vrednost lahko tudi večja).

22,00

 

obdelava nadomestnega gradiva

3,00

 

odškodnina za izgubljeno revijo: 3x cena izvoda revije in obdelava nadomestnega izv.

6,30
 

Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom)
Gorenja vas – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure)

Trata – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna!

 
 

bruto bibliotekarska ura za uro dela bibliotekarja pri knjižničnih storitvah, ki jih ni na ceniku

16,00

 

izguba ali poškodovanje bralnika – v roku 30 dni nadomestiti z novim enakim, oz. odškodnina v višini stroškov nabave novega

 
 prodaja odpisanega gradiva (za eno enoto)1,00
 prodaja ostalih publikacij knjižnice in založbpo ceni založnika
 Izdelava bibliografskega zapisa za potrebe bibliografij:EUR
 na enoto15,0
   
 Internet 
 za vse uporabnike brezplačnobrezplačno
   
 Izposoja plastičnih stolov in montažnega odra:EUR
Izposoja za nekomercialne prireditve javnim zavodom (vrtci, šole, glasbena šola)
Izposoja Občina Škofja Loka in ostali javni zavodi
 
 plastični stoli (izposoja na dan)0,50
 montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – (izposoja na dan)120,00
Izposoja ostalim organizatorjem s škofjeloškega območja 
 plastični stoli (izposoja na dan)1,00
 montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – na dan180,00

Vsak izposojevalec sam poskrbi za odvoz, postavitev in vračilo. Morebitne poškodbe se obračunajo glede na ugotovljeno stanje.

Nova storitev:
V kolikor se pojavi nova storitev ali če stroški presegajo sprejeto ceno, ceno oblikuje direktor in jo posreduje Svetu knjižnice. Prav tako tudi druge spremembe cenika.

Cenik storitev je sprejel svet knjižnice na 13.  seji, dne 11. 12. 2023 in velja od 01. 01. 2024 dalje do spremembe.

Predsednica Sveta KIT:
Barbara Radič, l.r.