Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Cenik

 Članarina:EUR
 osrednja knjižnica Škofja Loka (letna)18,00
 znižana (3 mesece)5,00
 krajevne knjižnice14,00
 znižana (3 mesece)5,00
 Sovodenj3,50
 pravne osebe43,00
 člani do 18. letabrezplačno
 vrtci, osnovne šole in invalidska podjetja s področja UE Škofja Lokabrezplačno
 brezposelni, prejemniki raznih pomoči, invalidi (gl. Pravilnik)brezplačno
 člani nad 80 let starostibrezplačno
 članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos5,00
 * s potrdilom, ki ni starejše od 30 dni! Velja 6 mesecev! Obnovi se z novim potrdilom! 
Izposoja brez članstva:EUR
Za vsako enoto gradiva se zaračuna varščina
(glede na vrednost izposojenega gradiva je znesek lahko tudi višji),
ki ju ob vračilu gradiva uporabniku vrnemo.
30,00
Izposojevalnina na enoto, na izposojevalni rok4,50
 Rezervirano gradivo:EUR
 obvestilo po telefonu (na enoto)0,50
 neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo (na enoto)1,00
   
 Zamudnina: 
  knjige, periodika, zvočne kasete – na dan0,25
 CD, CD-rom, DVD, VHS – na dan0,85
 bralnik0,85
 Zamudnina v enotah, odprtih manj kot 5 ur na teden: 
 knjige, periodika, zvočne kasete – na teden0,30
 CD, CD-rom, DVD, VHS – na teden0,85
   
 Opomini:  
 1. opomin0,40
 2.opomin0,40
 3. opomin1,00
 Stroške izterjave preko sodišča plača toženi. 
   
 Poštnina in drugi stroški pri medknjižnični izposoji:  
 vsaka izposojena enota iz druge knjižnice9,00
 vsaka izposojena enota v drugo knjižnico7,00
 kopije po računu iz knjižnice, iz katere so kopije posredovane 
   
 Izgubljena izkaznica: 
 nova izkaznica3,00
 Drugo:EUR
 zamenjava poškodovane kode na knjigi ali RFID kode1,00
 bibliografski izpis2,15
 izpis transakcij člana (na pisno zahtevo)2,15
 

fotokopiranje knjižničnega gradiva – stran*:

  • črnobelo
  • barvno

0,10
0,95

 

tiskanje – stran*

  • črnobelo
  • barvno

0,10
0,95

 

najmanjša možna odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo
(po oceni je ta vrednost lahko tudi večja).

25,10

 

obdelava nadomestnega gradiva

6,30

 

odškodnina za izgubljeno revijo: 3x cena izvoda revije in obdelava nadomestnega izv.

 

 

Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom)
Gorenja vas – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure)

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna!

 
 

bruto bibliotekarska ura za uro dela bibliotekarja pri knjižničnih storitvah, ki jih ni na ceniku

16,00

 

izguba ali poškodovanje bralnika – v roku 30 dni nadomestiti z novim enakim, oz. odškodnina v višini stroškov nabave novega
* stran je format A 4

 

 Internet 
  
  za vse uporabnike brezplačnobrezplačno
 Izposoja plastičnih stolov in montažnega odra 
Izposoja za nekomercialne prireditve javnim zavodom (vrtci, šole, glasbena šola)
Izposoja Občina Škofja Loka in ostali javni zavodi
 
 plastični stoli (izposoja na dan)0,50
 montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – (izposoja na dan)120,00
Izposoja ostalim organizatorjem s škofjeloškega območja 
 plastični stoli (izposoja na dan)1,00
 montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – na dan180,00

Vsak izposojevalec sam poskrbi za odvoz, postavitev in vračilo. Morebitne poškodbe se obračunajo glede na ugotovljeno stanje!

Nova storitev:
V kolikor se pojavi nova storitev ali če stroški presegajo sprejeto ceno, ceno oblikuje direktor in jo posreduje Svetu knjižnice. Prav tako tudi druge spremembe cenika.

Cenik storitev je sprejel svet knjižnice na 8. dopisni seji, dne 4. 12. 2019 in velja do spremembe.

Predsednik Sveta KIT:
Viktor Zadnik, l.r.