Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Matična knjižnica Škofja Loka

Oddelek za odrasle

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA

Šolska ulica 6
SI-4220 Škofja Loka

Kontakt:
Informacije: 04/511 25 00

E-pošta: info@knjiznica-skofjaloka.si

Oddelek za odrasle je namenjen uporabnikom od dopolnjenega 15. leta starosti. Nahaja se v pritličju in nadstropju knjižnice na Šolski ulici 6. Uporabnikom je poleg izposoje knjižnega gradiva, revij, zgoščenk (glasbene, ostale), CD-ROM-ov, videokaset (filmi, poučne videokasete), DVD-jev (filmi, strokovni DVD-ji), zvočnih kaset, zvočnih knjig, bralnikov za e-knjige, zemljevidov in multimedijskih kompletov za učenje tujih jezikov namenjena tudi časopisna čitalnica z dnevnim časopisjem, primerna tudi za opravljanje učnih aktivnosti in 7 računalniških mest z dostopom do interneta in možnostjo uporabe spletne elektronske pošte, programov za urejanje besedil in preglednic.

 

 

Mladinski oddelek

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA


Kontakt:
Informacije: 04/511 25 06

E-pošta: info@knjiznica-skofjaloka.si

Oddelek za otroke in mladino je od maja 2013 na ločeni lokaciji v 2. nadstropju stavbe nekdanje Name (Kapucinski trg 4, Škofja Loka) – ok. 300 m².  

Na oddelku je otrokom in mladini do 15. leta na voljo gradivo vseh vrst, ki je ločeno po starostnih skupinah.

Poleg gradiva so obiskovalcem na voljo tudi štirje računalniki ter več mest za branje in učenje.

Oddelek razpolaga tudi s pravljično sobo – igralnico za najmlajše in predavalnico (do 40 sedežev), ki je tehnično opremljena (projektor, računalnik). Predavalnica je namenjena prireditvam za otroke in odrasle obiskovalce.

 

Na oddelku knjižnice je tudi terasa s pogledom na grad in strehe starega mestnega jedra Škofje Loke, kjer v poletnem času knjižnica v sodelovanji z zunanjimi izvajalci, organizira »Kino nad mestom« in »Večere na terasi« – sklop akustičnih koncertov, ki se zvrstijo od konca junija do konca avgusta.