Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Plačevanje obveznosti po spletu

Član se prijavi v spletno storitev Moja knjižnica, za to potrebuje  številko članske izkaznice in geslo, ki ga dobi v knjižnici.

V levem seznamu izbere Dolgovi, omejitve in na ekranu se izpišejo terjatve, pod njimi je gumb Spletno plačilo.

Po kliku  nanj se odpre spletna stran Uprave za javna plačila UJP e-plačila.

Član lahko izbira med različnimi možnostmi plačevanja: različne plačilne kartice, mobilno plačevanje ali preko spletne banke

Če je bilo plačilo uspešno izvedeno, član po e-pošti dobi potrdilo o plačilu.