Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Plačevanje obveznosti po spletu

Član se prijavi v spletno storitev Moja knjižnica, za to potrebuje  številko članske izkaznice in geslo, ki ga dobi v knjižnici.

V levem seznamu izbere Dolgovi, omejitve in na ekranu se izpišejo terjatve, pod njimi je gumb Spletno plačilo.

Spletno Plačilo1

Po kliku  nanj se odpre spletna stran Uprave za javna plačila UJP e-plačila.

Član lahko izbira med različnimi možnostmi plačevanja: različne plačilne kartice, mobilno plačevanje ali preko spletne banke

Spletno Plačilo2
Spletno Plačilo3

Če je bilo plačilo uspešno izvedeno, član po e-pošti dobi potrdilo o plačilu.