Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022 – 2028

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo je temeljni strateški dokument za področje kulture, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Knjižnična dejavnost je zajeta na straneh od 44 do 46. Dokument je na voljo tukaj.

Razvojni cilji: 

 • Izboljšanje dostopnosti do znanja in informacij v knjižnični javni službi za vse, vključno
  z nabavo vseh vrst gradiva in knjižnično vlogo kot kulturno-izobraževalnih centrov (gl.
  sprejeto Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti).
 • Sistematična digitalizacija slovenike – temeljne nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, ki
  je pisna dediščina slovenskega naroda, vključno s posebno pomembnimi pisnimi deli ter
  zbirkami (nacionalno zaščitene zbirke, Unescova dediščina).
 • Spodbujanje digitalnega prehoda za uporabnike in dostopnost digitaliziranih knjižničnih
  gradiv, vključno s programsko podporo za dostopnost e-knjig in avdio knjig in zagotovitvijo
  podlag za trajnejšo delovanje platforme Biblos.
 • Vzpostavitev enotne dediščinske platforme, v katero bo vključen tudi knjižnični sistem, v okviru
  Načrta za okrevanje in odpornost za nacionalno povezovanje dediščinskih ustanov v skupen digitalen
  uporabniški sistem.