Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Članstvo

Knjižnice 2020

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

Ob vpisu izpolnite in podpišete pristopno izjavo ter se izkažete z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice pridobite s plačilom članarine, ki velja eno leto. Višina članarine je določena v ceniku.

Članarine ne plačujejo otroci do 18. leta, brezposelni in prejemniki socialne podpore, če predložijo ustrezno potrdilo Zavoda za zaposlovanje oz. Centra za socialno delo. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

Spletni vpis

Knjižnica omogoča tudi spletni vpis preko spletne strani COBISS+.

Spletni vpis je namenjen vsem POLNOLETNIM BRALCEM, KI ŠE NISTE NAŠI ČLANI!

Omogočamo ga le polnoletnim fizičnim osebam, ni pa možno uveljavljati znižanja članarine. Ob vpisu se preko sistema UJP spletnih plačil plača letna članarina osrednje knjižnice po ceniku.  Ob prvem osebnem obisku v knjižnici, novi član prejme tudi člansko izkaznico.

Pred vpisom preberite Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja.

Navodila za spletni vpis v knjižnico najdete tukaj.

Navodilo za plačilo članarine in drugih denarnih terjatev najdete tukaj.

Izpis iz knjižnice

Članstvo v Knjižnici preneha:

  • na pisno zahtevo člana,
  • avtomatično eno leto po zadnjem podaljšanju članstva,
  • s sklepom, zaradi grobih kršitev določb pravilnika.

V primeru prenehanja članstva iz prve alineje mora član poslati Knjižnici podpisano Izpisnico in  priloženo kopijo osebnega dokumenta ali pa jo osebno predložiti v Knjižnici. Član, ki na lastno željo na osnovi priložene Izpisnice prekine članstvo, ni opravičen do vračila članarine.

V primeru prenehanja članstva iz prve in druge alineje mora imeti član urejene vse obveznosti do Knjižnice (vrnjeno gradivo in poravnane finančne obveznosti).

Knjiga na dom

V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka nudimo izposojo knjig ter drugega knjižničnega gradiva na domu posameznikom, ki iz določenega razloga sami ne morejo obiskati naše knjižnice, naj bo ovira bolezen, starost, invalidnost ipd. Storitev je lahko trajna ali občasna. Namenjena je članom Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, izvaja se na območju Škofje Loke, Trate in Žirov in je brezplačna. Dogovorili se bomo za datum in uro obiska na vašem domu.

Dodatne informacije dobite na telefonski št. 04/51 12 500 ali na e-naslovu info@knjiznica-skofjaloka.si

Kontaktne osebe:

Za območje Trate Mateja Mullner
mateja.mullner@knjiznica-skofjaloka.si

Za območje Škofje Loke Jana Štromajer
jana.stromajer@knjiznica-skofjaloka.si

Za območje Žirov Majda Treven
majda.treven@knjiznica-skofjaloka.si

Pravila izposoje na domu:

  • ob prvem obisku knjižničarke se lahko s podpisom pristopne izjave včlanite,
  • obiskujemo vas po dogovoru,
  • izposojevalni rok prilagajamo vašim željam,
  • ne izstavljamo opominov.

Vabljeni v našo knjižnico!