Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Lokalno

Tavčarjevo leto v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka

V letu 2023 obeležujemo 100-letnico smrti Ivana Tavčarja, eminentnega literarnega ustvarjalca, politika, gospodar-  stvenika in najbolj priljubljenega ljubljanskega župana. Ministrstvo za kulturo je na pobudo Občine Gorenja vas – Poljane leto 2023 razglasilo za Tavčarjevo leto. Njegovo ime nosi tudi naša knjižnica, zato se njegovemu spominu posvečamo s toliko večjo vnemo.

Ivan Tavčar. Po lesorezu Iveta Šubica, 1951 (hrani KIT).

Domoznanska zbirka

Knjižnica v okviru domoznanske dejavnosti zbira, obdeluje in hrani gradivo lokalnega območja, tj. območja občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.

Tovrstna zbirka gradiva govori o zgodovini, družbenem in kulturnem utripu  domačega kraja ter o delu in življenju  tu živečih ljudi. Zbirka lokalno ustvarjalnost ohranja iz roda v rod. Uporabnike informira o aktualnem dogajanju na njihovem območju ter jih seznanja s podobo razvoja domačega kraja.

Poleg fizične dostopnosti je z digitalizacijo dostopna tudi preko spleta (npr. portala Kamra ali dLib). Vsebuje najrazličnejše vrste dokumentov: knjige, časopisje, slikovno gradivo, videoposnetke in zvočne posnetke, kartografsko gradivo, raziskovalne in diplomske naloga ter drobne tiske. V okviru zbirke posebno pozornost namenjamo zbirkam pisatelja Ivana Tavčarja, geologa Antona Ramovša, publicista Alojza Gostiše ter zbirki lokalnih ilustratorjev.

Do polne vsebine digitaliziranih del dostopate s klikom na sliko ali naslov.