Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Lokalno

Knjižnica v okviru domoznanske dejavnosti zbira, obdeluje in hrani gradivo lokalnega območja, tj. območja občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Tovrstna zbirka gradiva govori o zgodovini, družbenem in kulturnem utripu  domačega kraja ter o delu in življenju  tu živečih ljudi. Zbirka lokalno ustvarjalnost ohranja iz roda v rod. Uporabnike informira o aktualnem dogajanju na njihovem območju ter jih seznanja s podobo razvoja domačega kraja. Poleg fizične dostopnosti je z digitalizacijo dostopna tudi preko spleta (npr. portala Kamra ali dLib). Vsebuje najrazličnejše vrste dokumentov: knjige, časopisje, slikovno gradivo, videoposnetke in zvočne posnetke, kartografsko gradivo, raziskovalne in diplomske naloga ter drobne tiske. V okviru zbirke posebno pozornost namenjamo zbirkam pisatelja Ivana Tavčarja, geologa Antona Ramovša, publicista Alojza Gostiše ter zbirki lokalnih ilustratorjev.

 

Do polne vsebine digitaliziranih del dostopate s klikom na sliko ali naslov.

je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami.

Prispevki naše knjižnice na portalu Kamra:

Spomini na Sokolski dom

Življenje Ločanov ob reki Sori

Stari predmeti v očeh umetnika Martina Enika

Gnezdenje sivih čapelj v Škofji Loki

Spomini na 1. svetovno vojno s Škofjeloškega

je biografski leksikon. Predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.