Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Lokalno

Domoznanska zbirka

Knjižnica v okviru domoznanske dejavnosti zbira, obdeluje in hrani gradivo lokalnega območja, tj. območja občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.

Tovrstna zbirka gradiva govori o zgodovini, družbenem in kulturnem utripu  domačega kraja ter o delu in življenju  tu živečih ljudi. Zbirka lokalno ustvarjalnost ohranja iz roda v rod. Uporabnike informira o aktualnem dogajanju na njihovem območju ter jih seznanja s podobo razvoja domačega kraja.

Poleg fizične dostopnosti je z digitalizacijo dostopna tudi preko spleta (npr. portala Kamra ali dLib). Vsebuje najrazličnejše vrste dokumentov: knjige, časopisje, slikovno gradivo, videoposnetke in zvočne posnetke, kartografsko gradivo, raziskovalne in diplomske naloga ter drobne tiske. V okviru zbirke posebno pozornost namenjamo zbirkam pisatelja Ivana Tavčarja, geologa Antona Ramovša, publicista Alojza Gostiše ter zbirki lokalnih ilustratorjev.

Do polne vsebine digitaliziranih del dostopate s klikom na sliko ali naslov.