Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Odrasli

Bralna kultura in bralna pismenost

Pridobivanje znanja pridobivanje znanja

 • strokovna predavanja
 • potopisna predavanja
 • jezikovni in drugi tečaji

Informacijsko opismenjevanje

Domoznanska dejavnost

Kulturne prireditve

 • likovne, foto razstave
 • koncerti
 • kino pod zvezdami

Družabne igre

 • šah
 • križ kraž

Knjižnica izven zidov

Knjižnica v lokalni skupnosti

 • Izložbe domišljije
 • Dnevi evropske kulturne dediščine
 • sodelovanje z Večgeneracijskim centrom Gorenjske