Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Odrasli

V naši knjižnici in njenih enotah se izvajajo različne prireditve in  dejavnosti za odrasle. Objavljamo jih v našem napovedniku, FB profilu in spletni strani pod razdelkom Dogodki.

Predavanja 600x400

Pridobivanje znanja pridobivanje znanja

Learn 4226965 1920 600x400

Informacijsko opismenjevanje

Bible 1960635 1920 600x400

Domoznanska dejavnost

Chess 1080x675 1 600x400

Družabne igre

  • šah
  • križ kraž
Knjižnica Na Grajskem Vrtu 600x400

Knjižnica izven zidov

Izložbe Domišljije 600x400

Knjižnica v lokalni skupnosti