Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Odrasli

Bralna kultura in bralna pismenost

Pridobivanje znanja pridobivanje znanja

  • strokovna predavanja
  • potopisna predavanja
  • jezikovni in drugi tečaji

Informacijsko opismenjevanje

Domoznanska dejavnost

Družabne igre

  • šah
  • križ kraž

Knjižnica izven zidov

Knjižnica v lokalni skupnosti