Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Uredništvo spletne strani

Urednica spletne strani: Saša Ambrožič

Vnašalci posameznih vsebin: Polona Homec, Anja Košir, Tina Oman, Bernarda Potočnik, Eva Šturm

Spletna stran je v nenehnem razvoju tako na vsebinskem, kot na tehničnem področju. V primeru težav z dostopom do informacije ali če imate predlog izboljšave dostopnosti, nam pišite na elektronski naslov: sasa.ambrozic@knjiznica-skofjaloka.si.