Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Druge storitve

Newspapers 444447 1920 1024x678
Book 1024x683
Keyboard 70506 1920 1024x683
Copier 686304 1920 1024x678

Knjižnica svojim obiskovalcem omogoča branje naročenih časopisov in revij, fotokopiranje in tiskanje dokumentov, brezplačen dostop do interneta prek Wi-Fija z lastnimi napravami ali uporabo knjižničnih računalnikov. Opravlja medknjižnično izposojo in storitev Knjiga na dom.

Članom z mobilnimi napravami nudimo dostop do interneta v vseh knjižnicah preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam.

Naprave, s katerimi se želite povezati v omrežje Libroam ali Eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnim vmesnikom, ki podpira varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise. Pred prvo uporabo je potrebno napravo pravilno nastaviti.

Libroam zagotavlja knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Libroam.

Za prijavo v omrežje Libroam uporabite uporabniško ime: sikskl.xxxxxxx@libroam.si (xxxxxxx je številka vaše članske izkaznice) in geslo, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve moja knjižnica.

Gostovanje prek omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.

Za prijavo v omrežje Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite v vaši matični izobraževalni ustanovi.

V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka nudimo izposojo knjig ter drugega knjižničnega gradiva na domu posameznikom, ki iz določenega razloga sami ne morejo obiskati naše knjižnice, naj bo ovira bolezen, starost, invalidnost ipd. Storitev je lahko trajna ali občasna. Namenjena je članom Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, izvaja se na območju Škofje Loke, Trate in Žirov in je brezplačna. Dogovorili se bomo za datum in uro obiska na vašem domu.

Dodatne informacije dobite na telefonski št. 04/51 12 500 ali na e-naslovu info@knjiznica-skofjaloka.si

Kontaktne osebe:

Za območje Trate Mateja Mullner
mateja.mullner@knjiznica-skofjaloka.si

Za območje Škofje Loke Jana Štromajer
jana.stromajer@knjiznica-skofjaloka.si

Za območje Žirov Majda Treven
majda.treven@knjiznica-skofjaloka.si

Pravila izposoje na domu:

  • ob prvem obisku knjižničarke se lahko s podpisom pristopne izjave včlanite,
  • obiskujemo vas po dogovoru,
  • izposojevalni rok prilagajamo vašim željam,
  • ne izstavljamo opominov.

Kot član knjižnice lahko po medknjižnični izposoji naročite tudi gradivo, ki ni na voljo v naši knjižnici. Medknjižnična izposoja za strokovno gradivo, ki je naročeno iz gorenjskih splošnih knjižnic, je brezplačna.  

Za ostalo gradivo, naročeno iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic, je potrebno poravnati stroške medknjižnične izposoje po ceniku knjižnice. 

Gradivo lahko naročite tako, da izpolnite obrazec za naročilo ter ga osebno oddate pri izposojevalnem pultu ali pa ga posredujete po elektronski pošti na naslov medknjiznicna@knjiznica-skofjaloka.si

 

Pri uporabi medknjižnično izposojenega gradiva je potrebno upoštevati pravila (način uporabe in rok izposoje) knjižnice, ki je gradivo posodila. Rok izposoje je možno podaljšati  

O potrditvi podaljšanja vas obvestimo na navedeni e-naslov. 

Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom)

Gorenja vas – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure)

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur
brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna!