Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Druge storitve

Knjižnica svojim obiskovalcem omogoča branje naročenih časopisov in revij, fotokopiranje in tiskanje dokumentov, brezplačen dostop do interneta prek Wi-Fija z lastnimi napravami ali uporabo knjižničnih računalnikov in opravlja medknjižnično izposojo.

Brezžična povezava

Članom z mobilnimi napravami nudimo dostop do interneta v vseh knjižnicah preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam.

Naprave, s katerimi se želite povezati v omrežje Libroam ali Eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnim vmesnikom, ki podpira varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise. Pred prvo uporabo je potrebno napravo pravilno nastaviti.

Libroam zagotavlja knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Libroam.

Za prijavo v omrežje Libroam uporabite uporabniško ime: sikskl.xxxxxxx@libroam.si (xxxxxxx je številka vaše članske izkaznice) in geslo, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve moja knjižnica.

Gostovanje prek omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.

Za prijavo v omrežje Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite v vaši matični izobraževalni ustanovi.

Najem prostorov

Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom)

Gorenja vas – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure)

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur
brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna!