Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Druge storitve

Newspapers 444447 1920 1024x678
Book 1024x683
Keyboard 70506 1920 1024x683
Copier 686304 1920 1024x678

Knjižnica svojim obiskovalcem omogoča branje naročenih časopisov in revij, fotokopiranje in tiskanje dokumentov, brezplačen dostop do interneta prek Wi-Fija z lastnimi napravami ali uporabo knjižničnih računalnikov in opravlja medknjižnično izposojo.

Brezžična povezava

Članom z mobilnimi napravami nudimo dostop do interneta v vseh knjižnicah preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam.

Naprave, s katerimi se želite povezati v omrežje Libroam ali Eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnim vmesnikom, ki podpira varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise. Pred prvo uporabo je potrebno napravo pravilno nastaviti.

Libroam zagotavlja knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Libroam.

Za prijavo v omrežje Libroam uporabite uporabniško ime: sikskl.xxxxxxx@libroam.si (xxxxxxx je številka vaše članske izkaznice) in geslo, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve moja knjižnica.

Gostovanje prek omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.

Za prijavo v omrežje Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite v vaši matični izobraževalni ustanovi.

Najem prostorov

Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom)

Gorenja vas – prireditveni prostor – do 25 oseb (do 3 ure)

Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure)

brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur
brez uporabe tehnike 20 eur
z uporabo tehnike 50 eur

V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna!