Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

ANDREJ ŠUBIC: ODKRUŠKI, UTRINKI IN SLIKE

Andreja Šubica poznamo kot Poljanca, zdravnika, kulturnika in športnika. To pestrost nam bo predstavil tudi v svoji knjigi, ki je izšla v samozaložbi. O svoji knjigi pravi takole:

”Knjiga Odkruški, utrinki in slike kaže pestrost in številna veselja, ki jih imam v življenju. Nastala je z združitvijo tekstov, ki so bili objavljeni v časopisih kot kolumne, v izdajah knjig kot spremne besede, napisani ob večer kar tako, zase in napisani prav za to knjigo. Tako so se enostavno krušili od mene in nazadnje je nastala iz utrinkov slika mojega življenja. Kljub fragmentarnosti je to življenjepis, biografija, ki je daleč od celote, ob vzdušju knjige naj si jo bralec izdela sam.  Besede brez slik, ki so moje sopotnice celo življenje, bi bile bolj skope in tudi na predstavitvi nas bodo spremljale za popestritev.”

Knjižnica prireditev organizira v sodelovanju s KD dr. Ivan Tavčar Poljane.