Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

IZBRANO SREČANJE: ROK ŠARIĆ

avtorica fotografije: Špela Mohorič

V ciklu dogodkov, ki smo jih poimenovali Izbrana srečanja, bomo gostili ljudi iz naše širše in ožje skupnosti, ljudi različnih poklicev, starosti, prepričanj in družbenih položajev. Kar je skupno vsem, so knjige. Vsi radi berejo in v branju vidijo smisel.. Knjige imajo doma na policah, jih kupujejo, podarjajo, zbirajo, predvsem pa o njih razmišljajo. Na Izbranih srečanjih bodo delili svoje bralske izkušnje in predstavili tiste knjige, ki so nanje naredile vtis, jih zaznamovale ali kako drugače ostale v spominu.

V marcu bo naš gost Rok Šarić.

Rok Šarić je študent 3. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prostovoljec, tabornik. Pred študijem prava je obiskoval Gimnazijo Škofja Loka. Ukvarja se predvsem z (mednarodnim) pravom človekovih pravic in pravom migracij in azila. V preteklem letu se je na različnih projektih v lokalni skupnosti ukvarjal tudi z lokalnimi volitvami in lokalno samoupravo, zagovorništvom interesov mladih, aktivnim državljanstvom, komunikacijami in dobrodelnostjo v lokalni skupnosti.

Rok bo na srečanju govoril o knjigah, ki so mu pomagale preseči mehurček pravnega, ki je, po njegovih besedah, včasih premalo v stiku z resničnostjo.

Izbrana srečanja pripravljata Knjižnica Ivana Tavčarja in Kulturno društvo Grable.