Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Literarni večer: NA ŠKOFJELOŠKEM NEKOČ

Knjigo bodo predstavile: Dušica Kunaver, Nada Slovnik in Apolonija Kandus.

Knjiga prinaša ljudske pripovedi, pesmi, šege in  pregovore v Škofji Loki z okolico ter v Poljanski in Selški dolini.  Dodano je še poglavje o vsakdanji in praznični mizi na Škofjeloškem. Avtorji te knjige so  prebivalci naših  krajev, ki so v stoletjih v ljudski spomin zapisovali dogajanja na tem našem koščku zemlje.