Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

NA ŠKOFJELOŠKEM NEKOČ, Dušica Kunaver, Nada Slovnik, Apolonija Kandus

Knjiga prinaša ljudske pripovedi, pesmi, šege in  pregovore v Škofji Loki z okolico ter v Poljanski in Selški dolini.  Dodano je še poglavje o vsakdanji in praznični mizi na Škofjeloškem. Avtorji te knjige so  prebivalci naših  krajev, ki so v stoletjih v ljudski spomin zapisovali dogajanja na tem našem koščku zemlje.

Knjigo bodo predstavile: Dušica Kunaver, Nada Slovnik in Apolonija Kandus