Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Nuša Jurjevič – TJA, KJER SO ZMAJI DOMA

Serija ilustracij Nuše Jurjevič je avtoričin rezultat raziskovanja bitij, ki se gibljejo med domišljijskim svetom in stvarno realnostjo. Vez med sodobno floro in favno ter bajeslovnimi zverinami odpira področje ilustracije, ki omogoča likovno materializacijo neobstoječega. Kot pri starodavnih mitih o stvarjenju ilustratorka iz kaosa ustvarja nove podobe – nov svet. Na razstavi avtorica v likovnem izraznem jeziku zmaje oživlja in jih postavlja ob bok pravim, otipljivim živim bitjem. Temeljni vizualni material razstave predstavlja serija šestnajstih ilustracij, na katerih je upodobljenih osem zmajev iz različnih geografskih področij. Vsebinsko jih lahko razdelimo na osem ilustratorskih diptihov, kajti vsakemu zmaju pripadata dve ilustraciji. Ena prikazuje zmaja kot bitje stvarnosti, narisano izven naravnega konteksta v izrazito znanstveni maniri, druga pa isto bitje, ki se skriva v pripadajočem naravnem habitatu. Pri prvi gre za tehnično dosleden prikaz fiktivnega bitja, pri drugi pa je opazen osebni pristop in poudarjanje mitičnosti, ki ni naključno, saj so ilustracije nastale kot plod obsežne raziskave o mitoloških izhodiščih zmajskih bitij.

Vsak zmaj izhaja iz lastnega mitološkega konteksta in se v avtoričinih očeh materializira kot pozabljeni zaščitnik, ki ga ilustracija obuja v življenje, pri tem pa se izogiba arhetipski podobi hudobnega zmaja. Tudi ilustratorski postopek poudarja povezavo med stvarnim in neotipljivim vsako bitje je bilo namreč oblikovano na podlagi ogroženih živali geografskega področja, od koder izhaja izvorna pripoved o posameznem zmaju.

Habitat pernate kače. Ilustracija: Nuša Jurjevič

RAZSTAVA BO NA OGLED V KRAJEVNI KNJIŽNICI GORENJA VAS DO 20. 6. 2023.

Ob odprtju razstave (17. april 2023 ob 17.00) nam bo avtorica pripravila pravljično-likovno delavnico za otroke

Nuša Jurjevič (1992), mag. oblikovanja vizualnih komunikacij (ALUO) in mag. poučevanja na razredni stopnji (UL PEF), je ilustratorka in pedagoginja, ki se poleg ilustriranja ukvarja z vlogo ilustracije v pedagoškem kontekstu, pomenom poglobljenega raziskovalnega procesa in integracijo umetnosti v izobraževanje. Ilustrirala je več znanstvenih sklopov, domišljijskih grafik, pesmi idr. Med oblikovanjem magistrske naloge Med fikcijo in stvarnostjo; Avtorska interpretacija zmajev, za katero je prejela nagrado Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, se je navdušila nad povezovanjem stvarne in domišljijske ilustracije.