Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

ANDREJ ŠUBIC: ODKRUŠKI, UTRINKI IN SLIKE

Andreja Šubica poznamo kot Poljanca, zdravnika, kulturnika in športnika. To pestrost nam bo predstavil tudi v svoji knjigi, ki je izšla v samozaložbi. O svoji knjigi pravi takole:

”Knjiga Odkruški, utrinki in slike kaže pestrost in številna veselja, ki jih imam v življenju. Nastala je z združitvijo tekstov, ki so bili objavljeni v časopisih kot kolumne, v izdajah knjig kot spremne besede, napisani ob večer kar tako, zase in napisani prav za to knjigo.«