Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Razstava študijskega bralnega krožka Knjigosnedke

Vabljeni na ogled razstave Knjigosnedke praznujemo, ki so jo članice postavile ob polnoletnost
bralnega študijskega krožka. Leta 2005 se je zgodba študijskega krožka Knjigosnedke začela v
majhnem kletnem prostoru Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki pod mentorstvom Nataše Škofic
Kranjc, ko se je skupina desetih bralk spraševala, kako oblikovati bralni krožek. Zdaj se od jeseni do
konca pomladi z isto mentorico na dva tedna srečujejo v Krajevni knjižnici Trata, kjer s strastjo in
navdušenjem razpravljajo o knjigah. V 18 skupnih letih so prebrale skoraj 300 knjig in se o vsaki
temeljito pogovorile. Razstava fotografij Olge Lipič, ki je že nekaj let članica krožka, ujame vzdušje
njihovih bralnih srečanj in nam prinaša vpogled v globoke vezi, ki so se spletle z branjem.