Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

STARI VZORCI, NOVE ČIPKE

Na odraslem oddelku Knjižnice Ivana Tavčarja razstavlja Klekljarsko društvo Deteljica.

Letošnjo razstavo čipk so zasnovali po kopijah starih vzorcev, ki jih hrani Loški muzej Škofja Loka. Vzorci, označeni z žigom Čipkarske zadruge Gorenja vas, so precej zahtevni, a so se članice KD Deteljica odločile, da jih ponovno oživijo in preredijo za sodobno uporabo. Vzorcem, ki so se včasih delali »na metre«, so dodale vogalne in tako so nastali prtički, ki se lahko uporabijo na klubskih mizicah ali policah. S tem dokazujejo, da klekljarska dediščina živi in se prilagaja današnjim navadam. V mnogih domovih je še vedno veliko starih vzorcev in klekljarske opreme. Veseli jih, da vedno več svojcev pokojnih klekljaric ponudi to zapuščino njim. Tako so za razstavo uporabile tudi precej teh vzorcev, v hvaležen spomin na pokojne klekljarice, saj so zaslužne, da se je klekljanje ohranjalo do današnjih dni. Da bo to delo živelo naprej, pa skrbita tudi osnovni šoli v Gorenji vasi in Poljanah, saj v obeh delujeta klekljarska krožka.

Kljekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas