Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Torkov večer s knjižnico: predstavitev knjige DAR POLJANSKI DOLINI

Monografija Marije Stanonik zajema literarno ustvarjalnost in raziskovalce besedne umetnosti na območju nekdanjega Loškega gospostva od Škofje Loke kot njegovega središča do Ledin na skrajnem jugovzhodu Loškega gospostva in do Bitenj na severozahodu. Vmesne referenčne točke so Žiri, Podgora, Hotavlje, Četena Ravan (Javorje) in Poljane, ter na drugi strani loškega pogorja Selca, ki sta sestrskima dolinama v porečju dveh Sor dali ime.