Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Prvi knjigomat v mreži naših knjižnic

Knjigomat

V Krajevni knjižnici Trata imamo prvi knjigomat v mreži naših knjižnic. Uporabniki boste lahko samostojno vračali, podaljševali in si izposojali gradivo. Veselimo se že odprtja , ki se hitro približuje.