Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Poročilo iz knjižnice v času epidemije

20150827211532 Reading Book In Office Books Read

Izposoja se je v primerjavi s prejšnjimi meseci opazno povečala že novembra. Takrat ste naši bralci prihajali predvsem po gradivo za šolsko branje – domače branje, bralno značko in Cankarjevo tekmovanje. Starši z mlajšimi otroki ste pogosto izbrali knjige za knjižnični projekt Družinsko branje, ki vam tudi letos prinaša lepe nagrade – zvezke z že prepoznavnimi obrazi tega projekta. Fantje na mladinskem oddelku sicer radi prebirate stripe, znanstvenofantastične zgodbe in zgodbe s humorno ali pustolovsko vsebino. Dekleta raje posegate po knjigah s problemsko tematiko, zgodbah, ki razkrivajo radosti in tegobe najstnikov, poleg tega pa tudi po knjigah o konjih, plesu in ustvarjanju. V decembru se je vaš obisk v knjižnici še znatneje povečal in v vseh enotah presegel siceršnji decembrski obisk preteklih let. Bralci ste si izposodili veliko pravljic in zgodb na temo praznikov, ustvarjanja in že omenjenih zvrsti.

Ob koncu preteklega leta smo vam omogočili spletni vpis in vaš odziv je nad vsemi našimi pričakovanji. Tega smo zelo veseli. Prav tako vam je omogočeno spletno plačilo dolgov, kar olajša uporabnikom sodobne tehnologije, kot sta spletni aplikaciji mCobiss in Audiobook, storitev Moja knjižnica in portala Biblos, elegantnejšo uporabo naših storitev, saj je kakršenkoli dolg (lahko je to le pretečeno članstvo) ovira za vaše nemoteno uporabo, kar v času spremenljivih omejitev v mobilnosti vseh nas lahko predstavlja večjo oviro.

Naši uporabniki si zelo radi izposojate tudi knjige iz seznama napetega, pretresljivega in žgečkljivega gradiva, ki smo ga izbrale knjižničarke naše Knjižnice s skupnim naslovom Knjige, ki vam ne bodo pustile zaspati.

Najbolj željena knjiga ta hip je četrti kriminalni roman avtorja Tadeja Goloba s pomenljivim naslovom za ta čas, Virus, ki je pravkar izšla, še vedno pa radi posegate po vseh njegovih prejšnjih kriminalnih in drugih romanih. Zelo radi prebirate tudi druge naše avtorje kriminalnega romana, tako denimo Avgusta Demšar kot Toneta Freliha, ki presenetljivo izginil in naše police, in tudi novejši zelo pohvaljen roman Kolesar Marka Radmiloviča, ves čas pa iščete tudi pisatelja Igorja Karlovška in Pogodbo Mojce Širok. V znatno čakalno vrsto se še vedno postavljate za knjigo z naslovom Ko telo reče ne, ki jo je napisal Gabor Mate ter za Slovensko knjigo leta 2020: Videmškov Plan B. Za vaše število v čakalni vrsti pa se še naprej kosata Možinin Slovenski razkol in Pirjevčevi Partizani.

Sklenemo lahko z ugotovitvijo, da smo, vsaj v drugem valu epidemije, knjižnice vselej našle način, da naše gradivo pride do vas, dragi uporabniki, čeprav občasno, tako kot ta hip, lahko pristopite le do naših vhodnih vrat z zunanje strani, glede česar vas še naprej prosimo za razumevanje, podvojili pa ste tudi izposojo e-knjig preko portala Biblos.

Tanja Erlah in Danijela Dolinar