Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Nova pridobitev v Krajevnih knjižnicah Trata, Železniki in Žiri

Predal

V Krajevnih knjižnicah na Trati, v Železnikih in Žireh imate zdaj možnost vrnitve gradiva tudi takrat, ko je knjižnica zaprta, postavili smo namreč predale za vračanje gradiva.

V Žireh in na Trati sta postavljena pred stavbo, v Železnikih pa je predal vgrajen na vrata na hodniku pred vhodom v knjižnico.

Predal Trata

Predal pred Krajevno knjižnico Trata.

Zabojnik Žiri

Predal pred Krajevno knjižnico Žiri.

Predal Železniki

Predal na hodniku pred Krajevno knjižnico Železniki.