Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Trajnostni razvoj in naša knjižnica

Agenda2030

Danes obeležujemo 6 let odkar je bila 25. septembra na vrhu OZN sprejeta  Agenda 2030, zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in zagotovitev napredka. Vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki na uravnotežen način obravnavajo tri razsežnosti trajnostnega razvoja: gospodarsko, socialno in okoljsko. V njej je skupaj s cilji trajnostnega razvoja predstavljen akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Agendo 2030 zato v partnerskem sodelovanju izvajajo vse države sveta.

Za njeno izvajanje v Sloveniji smo decembra 2017 sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v središče postavlja kakovost življenja za vse, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja pa nas uvršča med države, ki smo prepoznale pomen skupne odgovornosti do okolja in družbe. Splošni in konkretni cilji bodo prihodnjih petnajst let spodbujali delovanje na področjih, ki so življenjskega pomena za človeštvo in Zemljo.

Delovanje naše knjižnice je že vse od njenega nastanka usmerjeno v  trajnostni razvoj skupnosti.  V strateškem načrtu smo v poslanstvu zapisali osnovno izhodišče in orientacijo za naše delo:

Združujemo ljudi, informacije in ideje, da bogatimo življenja in gradimo skupnost.

Optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju, zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za pridobivanje preverjenih informacij in kakovostne izrabe prostega časa v knjižnici, so osnovne dejavnosti  knjižnice.

Poseben poudarek dajemo tudi socialnemu vidiku druženja in oblikovanja skupnosti, povezovanju s knjižnicami doma in po svetu, občutljivosti za ranljive skupine in skrbi za čisto okolje.

Da vas opozorimo in spodbudimo k razmišljanju o trajnostnem razvoju v skupnosti, bomo naše dogodke označili z ikonami, ki prikazujejo 17 ciljev, ki jim sledimo:

Trajnostni Razvoj Ikone

Prihodnost človeštva in Zemlje je v naših rokah. Je tudi v rokah današnje mlade generacije, ki bo plamenico razvoja predala prihodnjim rodovom. Začrtali smo pot trajnostnega razvoja, zdaj pa moramo skupaj poskrbeti, da bo potovanje uspešno in njegovi dosežki neomajni.

Predstavitvi ciljev si lahko ogledate tudi na našem YouTube kanalu na naslednjih povezavah: