Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Moja knjižnica praznuje!

Teden Splosnih Knjiznic

Med 15. in 20. novembrom 2021 knjižnice po vsej Sloveniji praznujemo Teden splošnih knjižnic. V prihajajočih dneh se bodo v knjižnicah zvrstili različnih  dogodki, veliko bo zaradi posebnih razmer virtualnih, s katerimi želimo nagovoriti zveste obiskovalce knjižnic in prebivalce v lokalnih skupnostih pa tudi tiste, ki v knjižnice ne zahajajo. Posebno pozornost bomo posvetili BRANJU – bralni kulturi in bralni pismenosti, obenem pa bomo opozorili na bogate knjižnične zbirke, ki jih hranimo splošne knjižnice.

FB Profilana Slika 02

Sloveniji deluje  58 splošnih knjižnic, ki so dostopne vsem prebivalcem in svoje storitve ponujajo tako v obliki osebnega pristopa kot tudi preko različnih digitalnih platform, kot so video vsebine, izobraževanja in predavanja po spletu.  Splošne knjižnice imajo pomembno vlogo v življenju vseh  članov družbe, da razvijajo lastne sposobnosti pri branju, pismenosti, ustvarjalnosti, uporabi sodobnih tehnologij, iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, učenju in pridobivanju znanja, spoznavajo različne avtorje in leposlovna dela ter pridobivajo dodatna znanja o aktualnih temah v družbi.

Branje  pripomore k boljšem spominu in osredotočenosti, k razvoju domišljije in nenazadnje tudi k sprostitvi. Številne knjižnične zbirke so v knjižnicah namenjene določenim ciljnim skupinam, tudi ranljivim skupinam, kot so starejši, slepi in slabovidni ter vsem tistim, ki jim je zaradi različnih razlogov dostop do knjižničnih storitev otežen oziroma jim branje predstavlja težavo ali pa preprosto ne najdejo časa za branje. Ti lahko izbirajo med pestro ponudbo zvočnih knjig, ki so preko knjižnic v elektronski obliki brezplačno dostopne v aplikaciji Audibook ali pa  kot zgoščenke  v prostorih vseh splošnih knjižnic.

Tudi v času epidemije se trudimo za čim večjo dostopnost gradiva. Splošne knjižnice so prisotne  v 274 krajih po Sloveniji ter s 13 bibliobusi na več kot 700 postajališčih dostopajo do svojih članov. Prisotnost knjižničarjev v domačih okoljih prebivalcev je med njimi ustvarilo zaupanje, ki ga izkazujejo z redno uporabo storitev knjižnic in z naklonjenostjo do dela knjižničarjev.

Živimo in delamo v času, ko je zaupanje najpomembnejša vrednota, ki pomirja in obenem odpira možnosti za prihodnost. Porast uporabe digitalnih knjižničnih storitev, ki jih imajo člani na voljo, kaže na posebnost časa, v katerem živimo. Knjiga v fizični in e-obliki še vedno ostaja nepogrešljivo sredstvo za krepitev duha in uma.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: ″Rdeča nit letošnjega Tedna splošnih knjižnic je letos zelo preprosta, pa neizmerno pomembna. To je BRANJE. Čas, v katerem živimo, je pokazal, kako zelo pomembno je brati: zato, da smo pismeni in se učimo, da smo sočutni in spoštljivi, da znamo razmišljati in izraziti svoje misli, da krajšamo čas našim bližnjim in sebi, da spoznavamo svetove, ki jih ne bi nikoli obiskali in ljudi, ki jih nikoli ne bi srečali.  Branje je pomembno zaradi vsega  naštetega,  predvsem pa  zato, da ostanemo ljudje«.

Teden splošnih knjižnic se bo v petek, 19.11.2021 zaključil z Dnevom splošnih knjižnic. Na ta dan bodo podeljene nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce. Nagrajence in njihove projekte, ki jih je komisija izbrala med petnajstimi prijavami,  bomo na ta dan podrobneje predstavili na dogodku, objavljenem na spletni strani https://www.knjiznice.si/.

 

Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja. Več kot polovica prebivalcev RS uporablja splošne knjižnice in njihove storitve, vsak član je kljub posebnim razmeram zaradi epidemije v letu 2020 knjižnico obiskal 15-krat in si izposodil 39 enot gradiva. Splošne knjižnice so bile v tem letu edine kulturne ustanove, ki so bile skoraj vse leto odprte.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v  krepitev delovanja mreže knjižnic,  razvoj novih storitev,   pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Bralnica3

Na svetovni dan knjige letos smo se pogovarjali z direktorjem naše knjižnice, mag. Matjažem Erženom. 

Vabimo vas, da prisluhnete zanimivemu pogovoru , za katerega je Marjana Žnidaršič v komentarju zapisala: »Super intervju, z zanimivimi pogledi razvoja knjižnic v prihodnosti« .