Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Letno poročilo knjižnice

Letno Porocilo 21

Za nami je še eno leto nenehnih prilagajanj stalnim spremembam in iskanju najboljših rešitev za naše obiskovalce in uporabnike. Kljub temu, da nekatere številke še vedno prikazujejo padce pa lahko vidimo, da se je splošni trend upada ustavil, ter da se na nekaterih področjih številke spet dvigujejo.

Nova realnost nam je v kratkem obdobju prinesla tudi nekatere rešitve, za uvedbo katerih bi v normalnih okoliščinah potrebovali precej več časa. Naj omenimo le veliko novih spletnih rešitev in ponudbe dostopa do naših storitev (prireditve na podcastu knjižnice, posnetke prireditev na youtube kanalu, možnost prevzema gradiva tudi v času zaprtosti knjižnice preko paketnikov, nove bralne skupine s povezavami preko spletnih orodij) in številne druge novosti, ki smo jih uspeli vzpostaviti v preteklem letu.

Vse to smo dosegli ob veliki prizadevnosti in trudu ter samoiniciativnosti zaposlenih, da bi čim bolje odgovorili na te spremembe.

Zato lahko tudi za preteklo leto z zadovoljstvom ugotovimo, da je knjižnica prehodila in uspešno rešila mnogo preprek in ostala pomemben povezovalec in ponudnik vsebin in dogodkov za lokalno skupnost na področju kulture.

Ob pogledu nazaj pa svoje misli in načrte usmerjamo tudi v prihodnost. Ob splošnem naraščanju ponudbe raznih kulturnih vsebin, bo morala splošna knjižnica v prihodnosti spet nameniti večjo pozornost svoji temeljni dejavnosti – promociji branja. To pa bomo izvajali tudi ob uporabi nekaterih rešitev, do katerih smo prišli v preteklih letih.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

 

Celotno poročilo si lahko ogledate na povezavi: Letno poročilo 2021