Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Dopolnitev domoznanske zbirke v Krajevni knjižnici Žiri

Zakelj Ziri
14. aprila je bila v Krajevni knjižnici Žiri uradna slovesnost ob dopolnitvi domoznanske zbirke dveh rojakov, dr. Spomenke Hribar in mag. Marjana Dolenca. Pobudnik in organizator dogodke je bil mag. Viktor Žakelj.
Lepo vabljeni, da si v rednem delovnem času Krajevne knjižnice Žiri zbirko ogledate tudi vi.