Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

BOMO TU DOMA?

Pogled Zunanjost

Občina Škofja Loka je izvedla natečaj za celostno sanacijo objekta nekdanje Name za potrebe ureditve Knjižnice. Na tej lokaciji že od leta 2013 deluje naš mladinski oddelek, v bodoče pa naj bi v njem zaživela celotna knjižnica. Naša Knjižnica je bila povabljena k temu, da poda svoje mnenje in svoja pričakovanja, kar je bilo upoštevano tudi v razpisni dokumentaciji. Na vabljeni natečaj je prispelo pet predlogov. Vsi predlogi so ta čas razstavljeni v vhodni avli občine v Mali galeriji, kjer bodo na ogled do 25. novembra.

Komisija je kot zmagovalno rešitev prepoznala predlog biroja Arhitektura Void predvsem zaradi jasnega koncepta zasnove, drznosti oblikovanja ter premišljene obravnave celote.

Direktor naše Knjižnice mag. Matjaž Eržen je z zasnovo zadovoljen in prepričan, da so glede na razvoj knjižničarske stroke snovalci prišli do najboljše rešitve. Po njegovem takšna knjižnica ne bi bila le najboljša knjižnica v Sloveniji ta hip, temveč bi z manjšimi prilagoditvami lahko uspešno sledila tudi prihodnjim trendom. Tako župan kot vsi mi si želimo čim prejšnje realizacije projekta, s čimer bo naše mesto dobilo sodobno knjižnico, ki mu bo v ponos.

Delni vpogled v prihodnjo knjižnico v Škofji Loki vam ponujamo tudi na tem mestu.

Več o tem lahko preberete v prispevkih Gorenjskega glasa, Škofjeloških novic in Dnevnika.

Prispevek pripravila Tanja Erlah