Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Priporočamo: portal Družinska pismenost

To Read Aloud 813666 1920

Priporočamo staršem, starim staršem, knjižničarjem in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju: druzina.pismen.si

Družinska pismenost pomeni različne dejavnosti znotraj družine, povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) in šoli. V izobraževalnem pomenu vključuje napredek pismenosti vseh družinskih članov oz. jo interpretiramo kot vsako dejavnost, pri kateri družinski člani uporabljajo bralne, pisne ali računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakdanjem življenju. Vključuje pa tudi bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo (npr. obisk knjižnice, kupovanje knjig; pogostost branja, raznolikost vsebin, kakovost izbranega gradiva, primernost izbranega gradiva glede na otrokov kognitivni razvoj).

Strokovni delavci (knjižničarji, učitelji, socialni delavci in drugi) smo družinam lahko v veliko pomoč in podporo pri razvijanju bralne pismenosti tako doma kot pri vključevanju v številne in raznolike dejavnosti v knjižnici, šoli in drugje.

Na tej spletni strani zbiramo dobre izkušnje iz prakse pri delu z družinami, ki jih objavljamo v rubriki Napotki za delo z družinami. V rubriki Usposabljanja za delo z družinami izveste, katera izobraževanja in usposabljanja so na voljo strokovnim delavcem za poglabljanje znanja za delo z družinami. V rubriki Raziskave in viri pa si oglejte zbrana strokovna gradiva in literaturo.

Andragoški center Slovenije