Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Letno poročilo knjižnice za leto 2022

Naslovna 2022

Skupni javni prostori so pomembni za skupnost
(5 things that will affect The Public Library towards 2030)

Podatki preteklega leta nas počasi vračajo v bolj umirjeno
delovanje, ki smo ga bili vajeni v letih pred epidemijo. Zadovoljni
smo, da smo ponovno lahko izvajali prireditve v običajnem obsegu. Prav tako se niso bistveno znižali podatki o izposoji gradiva. Z zadovoljstvom tudi opažamo, da ustanovitelji razumejo naša prizadevanja in trud ter postopoma višajo sredstva za naše delo.

Leto 2022 je prineslo tudi napredek pri reševanju dveh prostorskih
problemov. Krajevna knjižnica Poljane bo v naslednjih letih dobila
nove, večje in ustreznejše prostore v sklopu že nastajajočega
kulturnega centra. Pri načrtovanju njenih prostorov smo sodelovali
tudi knjižničarji. Prav tako je bil v preteklem letu izveden razpis za
idejno zasnovo projekta knjižnice v Škofji Loki v prostorih nekdanje
Name. Samo upamo lahko, da odločevalcem ne bo upadel pogum
za smelost, ki je bila izkazana v teh korakih.

Tudi v letu 2022 smo uvedli nekatere novosti. Paketniki omogočajo
prevzem gradiva izven ur odprtosti knjižnic poleg Škofje Loke sedaj
tudi v Gorenji vasi, Železnikih in Žireh. Prav tako smo avtomatizirali
proces izposoje s knjigomati v enotah Železniki in Žiri. S tem smo
razrešili zaposlene nekaterih rutinskih opravil, njihov čas pa bo
zato bolj na voljo za pogovor in svetovanje uporabnikom.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

S klikom na fotografijo brošure preberite celotno vsebino.