Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Tavčarjevo leto v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka

Tavcar Glava

V letu 2023 obeležujemo 100-letnico smrti Ivana Tavčarja, eminentnega literarnega ustvarjalca, politika, gospodar-  stvenika in najbolj priljubljenega ljubljanskega župana. Ministrstvo za kulturo je na pobudo Občine Gorenja vas – Poljane leto 2023 razglasilo za Tavčarjevo leto. Njegovo ime nosi tudi naša knjižnica, zato se njegovemu spominu posvečamo s toliko večjo vnemo.

Ivan Tavčar. Po lesorezu Iveta Šubica, 1951 (hrani KIT).