Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Škofja Loka je še vedno Branju prijazna občina

Branju Prijazna Obcina
Branju Prijazna Plaketa

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju

Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na tem področju. 

Naziv Branju prijazna občina je Škofja Loka dobila leta 2017, veljavnost je komisija podaljšala leta 2020 in leta 2023.

Čestitamo vsem, ki ste pripomogli k temu, da imata branje in bralna kultura v našem kraju še vedno pomembno mesto!