Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Letno poročilo knjižnice za leto 2023

Letno Porocilo 2023 Osnovna

Knjižničarjem so že dolgo znane ugotovitve o pomenu prostorov knjižnice:

– ustvarjajo prijetno okolje za druženje,
– omogočajo srečevanje in izmenjevanje različnih potreb posameznikov,
– srečevanje z naprednimi tehnologijami,
– ustvarjajo lokalno kulturno okolje,
– ponujajo možnost vseživljenjskega učenja,
– imajo tudi ekonomski učinek na družbo,
– ustvarjajo vključujočo družbo,
– z dejavnostmi spodbujajo okoljsko ozaveščenost in trajnostni razvoj.

Vse to in še mnogo več je omogočala tudi vaša knjižnica v letu 2023, ki je nudila dom več kot 1.000 dogodkom, prireditvam in srečanjem raznih skupin, ki jih je obiskalo preko 21.000 obiskovalcev. Z veseljem pričakujemo skorajšnje nove prostore Krajevne knjižnice v Poljanah, ki so bili uničeni v vodni ujmi, avgusta 2023. Žal pa bomo morali še nekaj časa čakati na zaključek več desetletij trajajoče sage reševanja prostorov v Škofji Loki. Zadovoljni pa smo ob dejstvu, da naši ustanovitelji prepoznavajo potencial knjižnice, kar se odraža skozi postopno naraščanje sredstev, ki ga vsako leto namenjajo za financiranje knjižnične dejavnosti.

Direktor, Mag. Matjaž Eržen

S klikom na fotografijo brošure preberite celotno vsebino.