Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Poročilo o delu knjižnice za leto 2023

Porocilo O Delu Mala

S klikom na fotografijo brošure preberite celotno vsebino.

Leto 2023 bi potekalo v predkoronskih okvirih, žal pa je vodna ujma v avgustu uničila enoto knjižnice v Poljanah, ki je bila v letu 2022 iz prostorov nekdanjega Zadružnega doma začasno premeščena na novo lokacijo. Ob ujmi je bila uničena večina gradiva in del opreme. Vse preostalo smo nato preselili na lokacijo enote v Gorenji vasi, ki sedaj opravlja tudi storitve za prebivalce okolja Poljan.

To bo trajalo do zgraditve novega kulturnega centra v Poljanah. Veseli nas, da se v preteklosti uvedena tehnična oprema (paketniki, knjigomati) dobro uporablja, kar nam potrjujejo številke. Kar dobrih 7% izposoje gradiva je bilo v letu 2023 izvedenega preko knjigomatov! Tako zaposlenim ostane več časa za neposredno delo in svetovanje uporabnikom.

Nadaljevali smo z delom bralnih skupin, ki so se srečevale v živo ali preko spletnih orodij. Preko spletnih orodij, youtube kanala knjižnice, fb in podcast smo nadaljevali s prireditvami, ki glede na podatke še vedno naletijo na dober odziv.

Že obstoječim mednarodnim stikom smo poleg knjižnic iz mesta Panevezys iz Litve in iz finskega mesta Pyhäjoki, dodali še knjižnico iz pobratenega mesta Tabor s Češke!

Zaposleni v knjižnici smo sodelovali tudi v raznih knjižničnih organih: Združenju splošnih knjižnic Slovenije in UO Društva bibliotekarjev Gorenjske. Svetovali smo tudi pri projektiranju novih prostorov za knjižnico v Škofji Loki.

Kljub vsem navedenim številkam pa lahko ugotovimo, da večina pomembnega dela knjižnice ni zajetega v številkah, saj je vanje težko zajeti vso dodano vrednost, ki jo izvajamo. »Kako izmeriti vrednost knjižničarjevega pogovora s starejšim osamljenim obiskovalcem knjižnice, ki smo mu s tem polepšali dan ali izmeriti vrednost prostora knjižnice, ki je skupini dijakov omogočila narediti seminarsko nalogo?«
(spletna stran: https://princh.com)*

                                                                             Direktor, mag. Matjaž Eržen