Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Brezžična povezava

Članom z mobilnimi napravami nudimo dostop do interneta v vseh knjižnicah preko brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam.

Naprave, s katerimi se želite povezati v omrežje Libroam ali Eduroam, morajo biti opremljene z brezžičnim vmesnikom, ki podpira varnostni standard WPA-Enterprise ali WPA2-Enterprise. Pred prvo uporabo je potrebno napravo pravilno nastaviti.

Libroam zagotavlja knjižnici, predvsem pa njenim uporabnikom, da lahko s svojimi prenosnimi računalniki uporabljajo dostop do brezžičnega omrežja, če so člani knjižnice, če v knjižnici nimajo dolgov in če ne kršijo ali niso kršili pravil, ki veljajo v omrežju Libroam.

Za prijavo v omrežje Libroam uporabite uporabniško ime: sikskl.xxxxxxx@libroam.si (xxxxxxx je številka vaše članske izkaznice) in geslo, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve moja knjižnica.

Gostovanje prek omrežja Libroam ni omejeno samo na matično knjižnico; uporabnik lahko gostuje v brezžičnih omrežjih vseh tistih slovenskih knjižnic, ki takšno gostovanje omogočajo in ustrezno oglašujejo.

Za prijavo v omrežje Eduroam uporabite uporabniško ime in geslo, ki ga pridobite v vaši matični izobraževalni ustanovi.