Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Oddelek za odrasle je namenjen uporabnikom od dopolnjenega 15. leta starosti. Nahaja se v pritličju in nadstropju knjižnice na Šolski ulici 6. Uporabnikom je poleg izposoje knjižnega gradiva, revij, zgoščenk (glasbene, ostale), CD-ROM-ov, videokaset (filmi, poučne videokasete), DVD-jev (filmi, strokovni DVD-ji), zvočnih kaset, zvočnih knjig, bralnikov za e-knjige, zemljevidov in multimedijskih kompletov za učenje tujih jezikov namenjena tudi časopisna čitalnica z dnevnim časopisjem, primerna tudi za opravljanje učnih aktivnosti in 7 računalniških mest z dostopom do interneta in možnostjo uporabe spletne elektronske pošte, programov za urejanje besedil in preglednic.