Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Krajevna knjižnica Trata

Od leta 1952  je Krajevna knjižnica Trata zamenjala kar 11  lokacij. Zadnja selitev v 1. nadstropje stanovanjskega bloka je bila 6. septembra 1996. Knjižnici je bilo takrat namenjenih 114 m².

Najnovejša in zagotovo tudi najustreznejša pa je lokacija in prostor knjižnice, ki smo ga pričeli uporabljati v oktobru 2020. Knjižnica je na istem naslovu, vendar v pritličju stavbe z vhodom na vzhodni strani (pod nadstreškom). Sedaj je knjižnici namenjenih 200 m², kar bi moralo dalj časa ustrezati potrebam lokalne skupnosti.

V letu 2019 je bilo vpisanih 836 uporabnikov. Na voljo je ok. 19.000 enot različnih vrst gradiva in nekaj več kot 30 naslovov revij za branje v čitalnici in izposojo na dom.

Uporabnikom je na voljo tudi prostorna čitalnica z galerijo za razstave in trije računalniki z dostopom do interneta.

Knjižnica je že do sedaj sodelovala z vrtcem, osnovno šolo, MDC Blok ter nudila prostor za srečanja bralne skupine Knjigosnedke. Z novimi prostori pa se načrti za podobna srečanja manjših skupin iz lokalnega okolja, ki imajo interes po druženju v knjižničnih prostorih še večajo.

Prav tako je načrtovano sodelovanje s Krajevno skupnostjo Trata, ki ji je na voljo prostor knjižnične čitalnice. Omogočen je namreč dostop v čitalnico preko vhoda s strani prostorov KS.