Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka – mladinski oddelek

Oddelek za otroke in mladino je od maja 2013 na ločeni lokaciji v 2. nadstropju stavbe nekdanje Name (Kapucinski trg 4, Škofja Loka) – ok. 300 m².  Na oddelku je otrokom in mladini do 15. leta na voljo gradivo vseh vrst, ki je ločeno po starostnih skupinah. Poleg gradiva so obiskovalcem na voljo tudi štirje računalniki ter več mest za branje in učenje. Oddelek razpolaga tudi s pravljično sobo – igralnico za najmlajše in predavalnico (do 40 sedežev), ki je tehnično opremljena (projektor, računalnik). Predavalnica je namenjena prireditvam za otroke in odrasle obiskovalce.

Na oddelku knjižnice je tudi terasa s pogledom na grad in strehe starega mestnega jedra Škofje Loke, kjer v poletnem času knjižnica v sodelovanji z zunanjimi izvajalci, organizira »Kino nad mestom« in »Večere na terasi« – sklop akustičnih koncertov, ki se zvrstijo od konca junija do konca avgusta.