Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Potujoča knjižnica – lokacija Sovodenj

Izposojevališče Sovodenj je najmanjša enota Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Leta 2009 je dobila svoje prostore v novem prizidku podružnične šole Sovodenj. V njej je potekala izposoja gradiva še ročno vse do leta 2014. Od poletja 2014 pa je uvedena enotna računalniška izposoja.

Konec leta 2019 je knjižna zbirka štela ok. 1.400 enot gradiva (knjige, revije, DVD in CD). Zbirko redno dopolnjujemo z novitetami tudi iz fonda potujoče knjižnice. Gradivo pa dopolnjujemo tudi iz zbirk Krajevnih knjižnic Gorenja vas in Poljane.

Vsak 1. in 3. petek v mesecu ob 17.00 uri izvajamo v knjižnici za otroke pravljice oz. delavnicegostimo pa tudi skupine otrok iz vrtca.

Obiskovalci imajo možnost uporabe enega računalnika z dostopom do interneta in možnost tiskanja dokumentov.