Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Knjižnica v prihodnosti

V letu 2020 je Občina Škofja Loka odkupila stavbo Name na Kapucinskem trgu 4 v Škofji Loki.

Odkupljena površina stavbe ima v treh etažah dobrih 3.000m2 površine, katere večino bo občina namenila za knjižnično dejavnost nove knjižnice.