Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Knjižnica v prihodnosti

V letu 2020 je Občina Škofja Loka odkupila stavbo Name na Kapucinskem trgu 4 v Škofji Loki.

Odkupljena površina stavbe ima v treh etažah dobrih 3.000m2 površine, katere večino bo občina namenila za knjižnično dejavnost nove knjižnice.

Slike so del idejne arhitekturne zasnove »Umestitve prostorov Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka v objekt Name v Škofji Loki«, ki ga je leta 2012 izdelal arhitekturni biro Ravnikar Potokar.