Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Naša knjižnica

Odprta Knjiga

V času, ki pogosto ni prijazen do posameznika skrbi, da knjiga ne ostaja oddaljen in nedostopen cilj. Prav tako s svojimi več kot  osemsto (800) dogodki letno (obiski skupin, prireditve raznih vsebin, ure pravljic, …), ki se zvrstijo v mreži vseh enot skrbi, da sleherni prebivalec okolja v katerem deluje ne glede na starost, spol, izobrazbo ali lastni interes, najde nekaj za sebe.

Knjižnica je živ organizem, ki se spreminja in prilagaja času in prostoru v katerega je vpeta in kateremu služi. Zato prisluhnemo željam in pobudam naših uporabnikov tam kjer je to mogoče, oz. nam to omogočata prostor, število strokovnih sodelavcev in finančna sredstva namenjena njenemu delovanju. Ker pa je knjižnica namenjena predvsem uporabnikom, smo toliko bolj veseli njihovih pobud in predlogov.

Javni prostori kjer se dnevno srečujemo so običajno povezani z raznimi dejavnostmi, ki obiskovalca zasipajo s tako in drugačno ponudbo v želji, da bi od njega kaj prejeli – običajno kaj prodali. Zato naj za konec tega uvoda navedemo nekaj ugotovitev in pogledov na funkcijo knjižnice kot javnega prostora:

V mednarodnih merilih obstajajo mesta, ki na indeksu kvalitete bivanja dosegajo najvišje ocene. To so mesta, ki imajo novo ali pa so obnovili staro splošno knjižnico, ugotavljata Rasmussen in Jochumsen[1].

Ljudje se bodo vedno želeli srečevati v nevtralnih prostorih ugotavlja britanski psihoanalitik Winnicott. To so prostori, ki povezujejo zunanji in notranji javni prostor, subjektivnost in objektivnost, prostori kjer se združujeta intimnost odnosov in ustvarjalnosti.

Digitalna revolucija bo trajala naprej in tudi tiskana zbirka gradiva bo izgubljala na pomenu, toda humanistični ideal knjižnice bo ostal nespremenjen in vedno potreben okolju.

Tehnologije se bodo spreminjale toda posameznikov talent in toleranca bosta vedno obstajali in potrebovali prostor za združevanje. Splošne knjižnice nudijo tak prostor: »kjer ti ni potrebno delati ničesar, kupiti ničesar, lahko samo preprosto si«. Prostor, ki bo združeval interese skupnosti in posamezniku dovoljeval razkošje biti sam v povezavi z ostalimi, možnost za razmišljanje in sanjarjenje.[2] 

Zato pridite v našo knjižnico, ker je to predvsem vaša knjižnica!


[1] Rasmussen, C. and Jochumsen, H. (2009): The fall and rise of the physical library. – BOBCATSSS Symposium

[2] Talve, A.: Libraries as places of invention. – Library Management, vol. 32, no. 8/9, 2011