Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Navodila ob obisku knjižnice

V skladu s predlogom vlade in navodili NIJZ, bo Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in vse njene enote od ponedeljka, 4. 5. 2020 dalje, odprta za izposojo gradiva po rednem urniku, vendar bo izposoja omogočena pod posebnimi pogoji:

V prostorih knjižnice ne bo možno zadrževanje, prebiranje časopisov in uporaba knjižničnih računalnikov pač pa le izposoja gradiva.

Ob vstopu v knjižnične prostore je obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske!

V prostor knjižnice vstopate samo zdravi obiskovalci in pazite na priporočeno razdaljo!