Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Navodila ob obisku knjižnice

NAVODILO ZA IZVAJANJE UKREPOV V KNJIŽNICI IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA Z NAMENOM PREPREČEVANJA ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-COV-2

OBISK KNJIŽNICE:

  1. Vsi obiskovalci knjižnice (razen otrok v spremstvu staršev) morajo ob vstopu v knjižnico in med gibanjem po njej nositi masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Poleg tega si ob vhodu obvezno razkužijo roke.
  2. Uporabniki, ki ne želijo nositi maske, lahko gradivo naročijo po telefonu ali na e-naslov knjižnice. Naročeno gradivo po dogovoru pošljemo po pošti na stroške uporabnika, oz. ga osebno prevzamejo pred vhodom v knjižnico!
  3. Prostore knjižnice večkrat dnevno zračimo, računalniške tipkovnice, čitalniška mesta in kljuke vrat pa večkrat dnevno obrišemo z razkužilom (krpa, razkužilni robci,…).

ČITALNICA, RAČUNALNIKI:

  1. Z namenom zagotavljanja varnostne razdalje se uredijo tudi čitalniški prostori in računalniška mesta na vseh lokacijah knjižnice.
  2. Na računalniških mestih in v čitalniških prostorih je dovoljeno le toliko oseb, kot je na voljo prostih stolov. Kjer prostor to omogoča, se pred čitalniškim prostorom, oz. računalniškim mestom namesti dodaten razkuževalnik za roke.
  3. Za uporabnike računalnikov in čitalniških mest so pri pultu na voljo dodatna razkužilna sredstva, ki jih lahko uporabijo sami!
  4. Prebiranje časopisja je dovoljeno, vendar priporočamo, da si pred branjem in po njem uporabniki razkužijo roke!

                Direktor: 

         mag. Matjaž Eržen