Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022 – 2027

Strategija Razvoja

Strateški dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027, ki ga je knjižničarska stroka pripravila v okviru Združenja splošnih knjižnic, je v zadnjem desetletju drugi te vrste in nadgrajuje prvega iz obdobja 2013–2020. Splošne knjižnice so javni zavodi lokalnih skupnosti in strateški dokument se je v preteklosti izkazal kot nacionalna stična točka razvoja, ki ji v skladu s specifikami svojih lokalnih okolij sledijo vse knjižnice.

Od leta 2020, ko se je zaključilo obdobje prvega strateškega dokumenta, svetovna dogajanja in slovensko družbo zaznamujejo prelomne spremembe, po katerih ne bo nič več tako, kot je bilo. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027 je oblikovana kot odziv na te razmere in knjižnice usmerja k pro-aktivnemu delovanju in istočasno k hitremu prilagajanju spreminjajočim se potrebam posameznika in stanja družbe. V obdobju, ki ga Strategija obravnava, bo le-ta podlaga za oblikovanje različnih razvojnih in operativnih dokumentov za posamezna, v Strategiji navedena področja in aktivnosti. 

Izhodiščna točka pri organizaciji izvajanja ciljev in ukrepov v okviru strateških področij je Združenje splošnih knjižnic ob pomoči ustanov, organizacij in posameznikov s področja stroke ter v sodelovanju z ustanovitelji, financerji in drugimi institucijami. Za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev Strategije je prepletanje različnih akterjev ter sodelovanje in dialog med njimi ključnega pomena. Prihodnja podoba slovenskih splošnih knjižnic bo rezultat njihove sposobnosti odzivanja na spremembe in iskanja novih priložnosti.

Vesna Horžen
predsednica Združenja slpošnih knjižnic

Strategijo je oblikovala delovna skupina v okviru Združenja splošnih knjižnic:

Matjaž Eržen, Vesna Horžen, Roža Kek, Aleš Klemen, Barbara Kovář, Tatjana Likar, Luana Malec, Urška Orešnik,
Breda Podbrežnik Vukmir, Simona Resman, Martina Rozman Salobir, Andreja Videc, Maja Žumer

Dokument, ki je digitalni izvirnik tiskane verzije, je dostopen tukaj.