Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Umetnina Antona Miheliča

Anton Mihelic Slika
Zelo smo počaščeni, da so se sorodniki pokojne lastnice umetnine slikarja Antona Miheliča, rojaka iz Škofje Loke, odločili prav za našo Knjižnico, kot tisto ustanovo in prostor, ki naj ga krasi umetnina omenjenega slikarja. Več o slikarju lahko preberete v Loških razgledih. O njem je pisala naša sodelavka Danijela Dolinar, tedaj Lebar. Umetnino smo prejeli v dar.  Verjamemo, da bo dobila primerno mesto v novi knjižnici.  Rim in Škofja Loka, večni mesti. 
 
Iskrena hvala!