Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Šesti pečat

Drugi del trilogije je nadaljevanje romana Sonce Petovione. Dogajanje je postavljeno v čas med leti 284 in 304, v čas vladanja cesarja Dioklecijana in sledi usodi treh sester, Karite, Lucide in Serene, hčerk Sibidena Eksuperata ter vnukinj Ifigeneje, hčere prvega petovionskega kristjana Heliodorja, trgovca s svilo, ki smo ju spoznali v prvem delu. Eden od protagonistov je Sv. Viktorin Ptujski, drugi ali morda tretji petovionski škof. Je prvi pisatelj v latinščini z današnjega slovenskega ozemlja in mučenec. Po pisnih virih naj bi vodil staro cerkveno skupnost, v kateri je čutiti tudi maloazijske, sirske in palestinske vplive. Po Viktorinovih besedah v pisnem viru “Razlaga Razodetja in drugi spisi” naj bi šesti pečat, apokaliptično znamenje, prineslo veliki potres, s tem pa poslednje preganjanje Kristjanov in njihov konec. Kot Antikrista je videl cesarja Dioklecijana, tega pa kot ponovno obujenega okrutnega cesarja Nerona. Viktorin je bil obtožen krivoverstva in mučen. Zgodovinski roman sloni na resničnih zgodovinskih dogodkih in osebah, nekaj oseb pa je avtor ustvaril v svoji domišljiji in izvrstno dopolnjujejo zgodbo iz oddaljenega časa naše preteklosti na območju antičnega Ptuja. Knjiga zahteva poglobljeno branje in razumevanje zgodovine zgodnjega krščanstva in postopnega zatona rimskega imperija, v pomoč pa so obsežne avtorjeve opombe z razlago zgodovinskih oseb, ki nastopajo v romanu, izrazov, imen, krajev, časovnica zgodovinskih dogodkov ter arheološke, literarne in zgodovinske reference.

Prispevala: Neja Drevenšek, Mestna knjižnica Ljubljana

dobreknjige.si

Rezerviraj knjigo